Визначення методології навчання майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем

Автор(и)

  • Nataly Rudevich Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

професійна компетентність, інженер з автоматизації енергосистем, причинно-наслідкова модель системи знань

Анотація

У статті визначено зміст професійних компетентностей інженера з автоматизації енергосистем. Проаналізовано види робіт у межах кожної компетентності. Визначено, що ефективне виконання професійних дій потребує встановлення причинно-наслідкових зв’язків побудови та функціонування систем управління об’єктами енергосистеми. Показано доцільність застосування каузального навчання для майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на базі причинно-наслідкових моделей знань. Розроблено причинно-наслідкові моделі системи знань про функціонування та побудову систем управління обєктами енергосистеми, що можуть застосовуватись на всіх рівнях деталізації.


In the article the existent problems of professional preparation of engineers are indicated on automation of grids that can be decided by means of realization of competence-based approach in educating. Competence-based approach is oriented on forming of professional competences in the process of educating. In the article maintenance is certain professional competences engineer on automation of grids, namely operating, project, organizationally-administrative and research. The types of work within each competence is analyzed. It is shown that effective implementation of professional actions within the framework of operating competence requires establishing cause-and-effect connections of functioning of control system of object of grid. Project competence is associated with the establishment of cause-and-effect relationships of the control system of the object grid. Mastering the organizational and administrative and research competencies is not possible without establishing causality construction and operation of the control system of the object grid. The expediency of application of the causal training for future engineers on automation of grids on the basis of a causal model of knowledge is shown. The structural elements of the model are the concepts that are presented in the form of subsystems: the purpose, the principle of operation, the device and the parameters. Develop a causal model of knowledge of the operation and construction of power grid facilities management systems, which can be applied at all levels of detail. The models should serve as a methodological basis for the presentation of courses of training engineers on automation of grids.


Біографія автора

Nataly Rudevich, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації енергосистем, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Посилання

Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир : Вид – во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 412 с.

Закон України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Професійний стандарт на професійну на-зву роботи “Інженер-електрик в енергетичній сфері енергопостачальної компанії” [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/58/1383291735.

Довідник квалі-фікаційних характеристик професій працівників, галузевий випуск № 62, частина 1 “Виробництво і розподіл електроенергії” : наказ Міністерства палива та енергетики України від 16 бер. 2001 р. № 19 із змінами та доповненнями, внесеними наказами Мі-ністерства палива та енергетики України від 8 вер. 2003 р. № 462, від 8 квітня 2009 р. №196, наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26 груд. 2011 р. № 885 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/sgroup-83/.

Посадова інструкція інженера-проектувальника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jobs.ua/ukr/job_description/view/1533/.

Рудевіч Н.В. Визначення професій-них компетентностей інженера-електрика / Н.В. Рудевіч // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. / Укр. інж.–пед. акад. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С.50-59.

Лазарєв М.І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноін-женерних дисциплін : монографія / М.I. Лазарєв. – Харків : Видавництво НФаУ, 2003. – 356 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-01

Номер

Розділ

НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ