Поняття готовності до професійної діяльності в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених

Автор(и)

  • Anastasiia Knysh Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

готовність, професійна діяльність, компетентність, компетенція, професійний розвиток, становлення професіонала

Анотація

У статті наведено аналіз поняття готовності до професійної діяльності як складного багатокомпонентного утворення. Подано аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень, присвячених вивченню сутності поняття готовності до професійної діяльності. Показано історію становлення наукових поглядів на проблему готовності до професійної діяльності у вітчизняній психології. Розглянуто особливості функціонального та особистісного підходів до визначення професійної готовності до діяльності. Детально розглянуто погляди європейських та північноамериканських дослідників на проблему підготовки майбутнього спеціаліста. Проаналізовано співвідношення понять готовність до професійної діяльності та професійна компетентність. Уточнено структуру та компоненти готовності до професійної діяльності у вітчизняній, європейській та американській психології. Основними визначено компетентнісний та особистісний компоненти готовності до професійної діяльності. Біографія автора

Anastasiia Knysh, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

кандидат психологічних наук, викладач-стажист кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Посилання

Ананьев Б.Г. Избр. психолог. труды. т. I. / Б.Г. Ананьев – М.: Педагогика, 1980. – 230 с.

Деркач А.А. Педагогическое мастерство тренера / А.А. Деркач, А.А. Исаев. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 375 с.

Дьяченко М.И. Психологическая готовность / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович – М.: Наука, 1986. – С.49-52.

Ковальов О.Г. Психо-логія особистості / О.Г. Ковальов – 3-тє вид., перероб. і доп. – М., 1970. – 391 с.

Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. Психологическая структура дея-тельности учителя и формирование его личности / Н.В. Кузьмина – Л., ЛГУ, 1967. – 183 с.

Курлянд З.Н. Професійно-креативне середовище ВНЗ – передумова підвищен-ня якості підготовки майбутніх фахівців / З.Н. Курлянд //Педагогическая наука: исто-рия, теория, практика, тенденции развития – 2009. – №1 – С. 18-26.

Кушнер Ю.З. Методология и методы педагогического исследования: учебно-методическое пособие / Ю.З. Кушнер – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2001. – 66 с.

Линенко А.Ф. Готов-ність майбутнього вчителя до педагогічної діяльності / А.Ф. Линенко // Педагогіка і психологія – 1995. – № 1 – С. 125- 132.

Пуни А.Ц. Психологические основы волевой подготовки в спорте / А.Ц. Пуни. – Л.: Изд-во ГДОИФК, 1977. – 23 с.

Baltušīte R. Pedagoģijas studentu gatavība profesionālai darbībai skolas vidē / R. Baltušīte // The Peda-gogy Students’ Readiness for Professional Activities in the School Environment) – Promocijas darbs. Jelgava: LLU, 2013 – 184 p.

Katane I. Izglītības ekoloģija: starpdisciplinārs virziens mūsdienu izglītības pētniecībā / I. Katane, L. Pēks, // Educational Ecology: Interdisciplinary Trend of Modern Educational Research - Sērija “Izg lītības ekoloģija”. Jelgava: LLU IMI, 2006 – P. 32.

Kepaitė A. Peculiarities of Prospective Teachers’ Reflection / A. Kepaitė // ATEE, Spring University, Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teach-ing, Rīga, 2008. – pp. 83-88.

Meadows P. Young men on the margins of work: an over-view report. Joseph Rowntree Foundation. Work and Opportunity Series / P. Meadows - York: Joseph Rowntree Foundation. – 2001. - No. 23. – 48 p.

O`Neil H.F. Workforce Readiness: Competencies and Assessment / H.F. O’Neil – NY: Psychology Press, 2014. – 467 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-01

Номер

Розділ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ