DOI: https://doi.org/10.20998/%x

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В КОНТЕКСТІ НАУКИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Oksana Haievska

Анотація


Пропонується науково виважене з точки зору соціального управління бачення української національної ідеї, яка, з одного боку, набула у процесі соціальних перетворень неабиякого значення, а з іншого - спекулятивне політичне використання якої сьогодні призводить до зниження ефективності провадження реформаційних процесів в Україні. 

Організаційний розвиток як національна ідея достатньо переконливо проявляє себе в Україні в одній із форм сучасної самоорганізації українства — управлінській діяльності. Управлінська діяльність як прояв управлінської цивілізації українства — головна умова та інструмент організаційного розвитку, за допомогою яких такий розвиток взагалі можливий.

Крім того, саме в управлінській діяльності, особливо в її професійній формі, виявляється рівень організаційного розвитку суспільства, його окремих
структур (підструктур).


Ключові слова


національна ідея; національна ідея організаційного розвитку; наука соціального управління; організаційний розвиток; система української демократії; пострадянська свідомість; організаційне мислення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абизова Л. Українська інтелігенція та парадигма національної ідеї у сучасному інтелектуальному контексті [Електронний ресурс] / Л. Абизова //Українознав. альм. – Електрон. дані. – К., 2013. – Вип. 14. – С. 100–102. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Ukralm_2013_14_28.pdf.

 

2. Вовканич С. Соціогуманістична парадигма буття – матриця національної ідеї України ХХ1 сторіччя / Вовканич С. // Вісник Соціогуманітарні проблеми людини; Інститут соціогуманітарних проблем людини – 2012. – № 6. – С. 7-50.

 

3. Гаєвський Б.А. Сучасна українська політологія / Гаєвський Б.А. – К.: МАУП, 1999. – 268 с.

 

4. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. Програма економічних реформ на 2010–2014 роки [Електронний ресурс] / Комітет з економічних реформ при Президентові України. Версія для обговорення 02 червня 2010 р. – Режим доступу: www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform_FINAL_1.pdf

 

5. Українська Національна Ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори. Матеріали круглого столу / За ред. В.С. Кравціва. – Львів: ІРД НАН України, 2011. – 62 с.