№ 4 (2015)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В КОНТЕКСТІ НАУКИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Oksana Haievska
ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ PDF
Oleksandr Ponomarov
КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ В СУЧАСНИЙ ПЕРІОД: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Yana Hrynova
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА У СТАРШОМУ ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ PDF
Nina Pidbutska

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ ПЕРЕДУМОВИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Valerii Olefir
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Svitlana Reznik
УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІКИ: ЗМІСТ І СТРУКТУРА PDF
Nataliia Aleksandrova

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА ВТІЛЕННЯ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСС РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТЕЙ СТУДЕНТІВ–МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Borys Furmanets
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Tetiana Hura
ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА ЛЮДИНИ НА БЕЗПЕКУ СИСТЕМИ “ВОДІЙ – АВТОМОБІЛЬ – ДОРОГА – СЕРЕДОВИЩЕ” PDF
Оleksii Stepanov