DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ

Oleksandr Ponomarov

Анотація


Лідерство є важливим соціальним феноменом, що виникає, існує і діє як відповідь на життєву потребу суспільства у ньому. Однак складна система взаємозв’язків і взаємозалежностей між лідерством і суспільними потребами цим не обмежується. Широкий спектр цих потреб має знаходити належне відображення в загальній структурі функцій і обов’язків лідера та у вимогах до його професіоналізму й особистих якостей. Компетентність лідера передбачає розуміння сутності суспільних потреб, уміння їх аналізувати й узагальнювати та вибудовувати ефективну стратегію задоволення. Оскільки їх задоволення потребує участі всього суспільства, лідер повинен користуватися належним професійним та особистим авторитетом у людей. 


Ключові слова


лідерство; суспільні потреби; потреба в лідерах; вимоги до лідерів; компетентність; професійний та особистий авторитет лідера

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Беннис У., Нанус Б. Лидеры. – М.: Чарли; Сильван, 2001. – 186 с.

 

2. Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. – М.: Б.и., 1992. – 136 с.

 

3. Максвелл Дж. Законы лидерства / Пер. с англ. – М.: Попурри, 2011. – 320 с.

 

4. Ромашов О. В., Ромашова Л. О. Социология и психология управления. – М.: Издательство “Экзамен”, 2002. – 512 с.

 

5. Руководство и лидерство: философско-психологический анализ / М.А. Резниченко, М.В. Ланских, А.С. Пономарев, С.Н. Пазынич. – Белгород: ИД “Белгород”, 2012. – 136 с.