DOI: https://doi.org/10.20998/%x

TENDENCIES OF IMPROVEMENT OF UKRAINIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF POLAND'S EXPERIENCE: COMPARATIVE ASPECT

Olexandr Romanovskiy, Yuliia Chebakova

Анотація


This article is devoted to consideration of the directions of improvement of the higher education in Ukraine with use of positive Polish experience in the training of future specialists. The attention is focused on the need of improvement of educational quality, the rise of students` motivation, the establishing of the international cooperation, the active participation in programs and projects of interuniversity international cooperation, exchange of students and teachers, and also standardization of education directed to increase of the mobility.

Ключові слова


якість освіти, міжнародне співробітництво, мобільність сту-дентів, програми співпраці, конкурентоздатність, мотивація професійної діяльності, європейські стандарти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки та освіти. – Офіц. вид. – Офіційний вісник України від 19. 11. 2004. – 2004. – № 44. – С. 397,стаття 2951, код акту 30569/2004.

Угода про співробітництво між Міністерством освіти і науки України і Міністром національної освіти Республіки Польща. – Офіц. вид. – Офіційний вісник України від 15. 08. 2003. – 2003. – № 31. – С. 298, стаття 1663, код акту 26004/2003.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про академічне взаємовизнання документів про освіту та рівноцінність ступенів. – Офіц. вид. – Офіційний вісник України від 14. 06. 2006. – 2006. – № 22. – С. 124, стаття 1648.

Wiśniewska M. Total Quality Education. Próba definicji i model wdrażania / M. Wiśniewska / Problemy Jakości. – W., 2007. – Nr 9. – S. 16–17.

Lisiecka K. O potrzebie zapewniania i oceny jakośći usług edukacyjnych / K. Lisiecka.– W.: „Problemy Jakośći ", 2000. – Nr 2. – S. 6–7.

Синиця М. Впровадження мультімедія та медіоосвіти в Польщі та Україні / М. Синиця // Українська полоністика – 2013.- № 10. – С.188-194.

Вахріна О.В. Система вищої освіти Польщі в європейському просторі / О.В.Вахріна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології – 2014. - № 5 (39). – С. 3-10.

Андрукевич Ф. Компаротивний аналіз особливостей освітніх іновацій в освітніх системах України і Польщі / Ф. Андрушкевич // Вістник НТУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. - № 1. – С. 7-11


Пристатейна бібліографія ГОСТ