№ 4 (2016)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ

TENDENCIES OF IMPROVEMENT OF UKRAINIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF POLAND'S EXPERIENCE: COMPARATIVE ASPECT PDF
Olexandr Romanovskiy, Yuliia Chebakova 3-12
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, СТИМУЛЮЮЧИЙ МАГІСТЕРСЬКУ ПІДГОТОВКУ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ PDF
Tetiana Sushchenko 13-25
MATHEMATICAL LANGUAGE AT TECHNICAL UNIVERSITY PDF PDF (English)
Oksana Dubinina, Tetyana Kornil 26-34

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ЗМІСТ ТА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
Tamara Khomulenko 35-46

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ЖИТТЄТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ТА КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ, ЯКА САМОАКТУАЛІЗУЄТЬСЯ PDF
Anastasiya Bolshakova 47-54

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІМПЕРАТИВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Valerii Bykov, Mariya Shyshkina 55-70
СМАРТ-ОСВІТА – НОВА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF
Roman Gurevych, Maya Kademiya 71-78

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НА БАЗІ ІНТЕГРОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙСТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НА БАЗІ ІНТЕГРОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Volodimir Babaiev, Igor Chumachenko 79-90

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

LEADERSHIP AS A SYSTEMIC COMPETENCE OF FUTURE COMPETITIVE EXPERT PDF (English)
Olga Ignatyuk, Natalia Lastovets 91-99

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ЩОДО НАСЛІДКІВ ПОРУШЕННЯ МОРАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА ТА В ЕКОНОМІЦІ PDF
Victoria Kompaniets 100-114
ЦИФРОВА ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ PDF
Valerii Bykov, Mariya Leshchenko 115-130