DOI: https://doi.org/10.20998/%x

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FUNDAMENTALS OF PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE GRID AUTOMATION ENGINEERS ON BASIS OF CAUSAL STUDIES

Natalia Rudevich

Анотація


The article considers the character of manifestations of laws, regularity, principles, and approaches of teaching in a methodical system of professional preparation of future grid automation engineers based on causal learning.

Ключові слова


the causal teaching, the grid automation engineers.

Повний текст:

PDF

Посилання


Rudevich N.V. (2015) “Vyznachennia metodolohii navchannia maibutnikh inzheneriv z avtomatyzatsii enerhosystem”, Kh., S.96-105.

Kremen V. H. (2008). “Entsyklopediia osvity”, К. 1040s.

Zagvyazinskiy V. I. (2011). “Teoriya obucheniya: Sovremennaya interpretatsiya” M. 192s.

Honcharenko S. U. (2012). “Pedahohichni zakony, zakonomirnosti, pryntsypy. Suchasne tlumachennia” Rivne, 192s.

Bespal'ko V. P. (1977) “Osnovy teorii pedagogicheskih sistem”, 304 s.

Kremenia V.H. (2011). Natsionalna dopovid pro stan ta perspektyvy rozvytku rozvytku osvity osvityosvity”.K., 304s.

Ovcharuk O. V. (2004).“Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky”, K.112 s.

Zimnyaya I. A. (2004) “Klyuchevyie kompetentsii kak rezultativno-tselevaya osnova kompetentnosnogo podhoda v obrazovanii. Avtorskaya versiya”. M. 40s.

Dubaseniuk O. A. (2011). “Profesijna pedahohichna osvita: kompetentnisnyj pidkhid: monohrafiia” Zhytomyr, 412 s.

Lazarieva T. A. (2014). “Pidhotovka majbutnikh inzheneriv-tekhnolohiv kharchovoi haluzi do tvorchoi profesijnoi diial'nosti” Kh. 528s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ