DOI: https://doi.org/10.20998/2078-7782.2018.3.06

ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Lina Zinchenko

Анотація


Проблема підготовки майбутніх фахівців за своєю значущістю і актуальністю привертає постійну увагу вчених та педагогів, тому що від підготовки фахівців залежить успіх та зростання соціальних, економічних, політичних та освітніх ланок в країні. Правильне виховання майбутнього фахівця обіцяє підвищення загальної культури в суспільстві. На сьогоднішній день вся увага звернена на якісну підготовку майбутніх фахівців, яка не оминула фізичну культуру і спорт.

У статті розглянуто поняття та зміст відповідальності, визначено поняття «професійна відповідальність». Обґрунтовано важливість розвитку професійної відповідальності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Спеціально для експертів була розроблена та проведена анкета, мета якої визначити важливість розвитку професійної відповідальності на етапі професійної підготовки у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Експертами виділені якості, необхідні фахівцю з фізичної культури і спорту, серед яких вони намагалися визначити місце професійної відповідальності. Також експертами надані рекомендації, щодо формування і розвитку важливої особистісної якості фахівця – професійної відповідальності. Фахівцю з фізичної культури і спорту вкрай важливо і необхідно мати купу професійних якостей, серед яких є і відповідальність. Відповідальність повинна формуватися й розвиватися як в навчально-виховному процесі під час фахової підготовки, так і безпосередньо протягом їхньої професійної діяльності. Професійна відповідальність кожної людини, причетної до фізичної культури і спорту, відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні, належному функціонуванні та розвитку соціокультурного простору суспільства, в якому відбувається її діяльність.


Ключові слова


відповідальність; професійна відповідальність; експерти; фізична культура і спорт; студенти; фахівці;підготовка; формування; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєнко, Т. Ф. (2008) Відповідальність особистості. Енциклопедія освіти. Головний ред. В. Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер.

Борейко, Н. Ю. (2011) Разработка системы физического воспитания для высших технических учебных заведений. Физическое воспитание студентов. №2. С. 14-18.

Зінченко, Л. В., Пономарьов, О.С. (2018) Відповідальність у сфері фізичної культури і спорту: Навчально-методичний посібник. Х.: Водний спектр Джі-Ем-Пі, 70 с.

Йонас, Г. (2001) Принцип відповідальності: У пошуках етики для технологічної цивілізації. Київ. Лібра, 400 с.

Пономарьов, О. С., Середа, Н. В., Чеботарьов, М. К. (2013) Відповідальність як педагогічна категорія: навч.-метод. посіб. Х.: Вид-во Підручник НТУ «ХПІ», 172 с.

Пономарьов, О. С., Чеботарьов, М. К. (2012) Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця: навч.-метод. посібник. Х.: Вид-во Підручник НТУ «ХПІ», 220 с.

Рікер, П. (2002) Концепт відповідальності: Концепт семантичного аналізу. Право і справедливість. Пер. з фр. Київ. Дух і Літера, С. 42-71.

Романовського, О.Г., Пономарьова О.С. (2011) Формування психологічної готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності: монографія. Х.: Видавець Савчук О.О., НТУ «ХПІ». 336с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ