№ 3 (2018)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ PDF
Igor Gorbach 3-12
РОЛЬ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ludmila Djachenko 13-22
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИДОНБАСУТА ОСОБЛИВОСТІДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯЇЇ РОЗВИТКОМ(кінець ХІХ – середина 80-х рр. ХХ ст.) PDF
Larysa Gren’ 23-38

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

ОСНОВНІ ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПСИХОЛОГА PDF
Kyrylo Boldyrev 39-47
МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА PDF
Valentina Mikhailichenko 48-56

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF
Lina Zinchenko 57-64
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ТА ВIДПОВIДАЛЬНОСТІ ЯК НЕВІД’ЄМНИХ СКЛАДОВИХ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Svetlana Mischenko, Anatoliy Dolgariev 65-73

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОВРЯДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОЛОДИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ PDF
Anton Rochniak 74-85
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ У СТУДЕНТІВ PDF
Andrew Cherkashin 86-100