ІННОВАЦІЙНІ ВЕКТОРИ УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Олександр Пономарьов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-4698-2620

DOI:

https://doi.org/10.20998/2078-7782.2024.1.07

Ключові слова:

вектори управління, управлінські технології, інноваційність, індустрія 4.0.

Анотація

Показано, що управління є визначальною умовою  успішного здійснення діяльності й забезпечення бажаної її ефективності. Відомо, що в умовах інноваційного типу суспільного розвитку важливою проблемою постає розробка і системне застосування інноваційних управлінських технологій.

Проаналізовано дослідження і публікації з проблем визначення інноваційних векторів управління. Вони далеко не вичерпують всіх її важливих аспектів. Йдеться про соціальні, економічні, організаційні та психологічні умови і можливості забезпечення як інноваційного характеру самого управління, так і його відповідності вимогам індустрії 4.0. Недостатньо розкрито також сенс і особливості інноваційного управління та його впровадження в практику управлінської діяльності.

За результатами системного дослідження широкого спектру проблем управління й аналізу літературних джерел із цих проблем цілями статті визначено розмежування сенсу понять інноваційності, ефективності та відповідності змісту й характеру управління суспільним вимогам та очікуванням його переходу на рівень 4.0

Біографія автора

Олександр Пономарьов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. Зязюна

Посилання

Babenko, V. (2020), “Enterprise innovation management in industry 4.0: modeling aspects. Emerging extended reality technologies for industry 4.0”, Early experiences with conception, design, implementation, evaluation and deployment, pp. 141 – 163

Bondarenko, S. (2015), “Modern principles of formation of the mechanism of innovative development of an industrial enterprise”, Bulletin of socio-economic research: a collection of scientific papers, Odesa: Odesa National Economic University, vol. 1, no. 56, pp. 129 – 136

Cooper, R. (2011), “Perspective: The innovation dilemma: How to innovate when the market is mature”, Journal of Product Innovation Management, no. 28(1) pp. 2 – 27

Dunska, A., Boiarynova, K., Kravchenko, M. (2021), “Scientific approach to determining the vectors of innovative development of industrial enterprises” Baltic Journal of Economic Studies, 2021, no. 7(4) pp. 231 – 242

Ilyashenko, S., Bilovodska, O. (2010), “Management of innovative development of industrial enterprises”, Monograph, Sums: University Press, p. 281

Jackson, M., et al. (2009), “Culex mosquitoes, West Nile virus, and the application of innovative management in the design and management of stormwater retention ponds in Canada”, Water Quality Research Journal, no. 44(1), pp. 103 – 110

Lee, J. (2019), “Effects of technology and innovation management and total factor productivity on the economic growth of China”, Journal of Asian Finance Economics and Business, vol. 6, no. 1, pp. 63 – 73

Mandych, O, et al. (2021), “The development of theoretical, methodological and practical recommendations of the innovative development vectors of business process reengineering and strategic management of enterprises”, Technology audit and production reserves, vol. 6 p. 62

Mokhnenko, A. (2019), ‘Software economy as a vector of management of innovative infrastructure of the region”, Bulletin of Khmelnytsky National University, Series: Economic Sciences, Khmelnytsky, no. 5, pp. 7 – 10

Savchenko, O., Nesterenko, R. (2015), “Development of “entrepreneurial talent” to ensure innovation activity in Ukraine”, Bulletin of socio-economic research: a collection of scientific papers, Odesa: Odesa National Economic University, vol. 1, no. 56, pp. 153 – 160.

1.Schwab, K., Nicholas, D. (2018), “Shaping the Fourth Industrial Revolution”, Publisher, World Economic Forum, p. 172

Shahroom, A., Hussin, N. (2018), “Industrial Revolution 4.0 and Education”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 8, no. 9, pp. 314 – 319

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-25

Номер

Розділ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ: АНТРОПОЛОГІЧНІ ТА ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ