№ 1 (2024): ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-04-25

Весь випуск

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ: АНТРОПОЛОГІЧНІ ТА ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ