№ 1 (2012)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Духовність і культура

Соціально-релігійні зміни пострадянського періоду: проблеми духовності PDF
Сергій Скубченко

Філософські та психологічні проблеми освіти

Світ емоцій у нашому житті PDF
В'ячеслав Олександрович Кудін
Психологічні тенденції прояву настрою мяк готовності студентів до успішного навчання PDF
Олександр Георгійович Романовський
Епістемологічні основи трансдисциплінарного підходу в сучасній освіті PDF
Ольга Олексііївна Дольська
Особливості психологічної діагностики суб'єкта професійної діяльності PDF
Василь Ілліч Осьодло

Управління якістю освіти

Методика підготовки до наукової доповіді PDF
Юрій Борисович Мельник
Про проблему оптимізації навчального матеріалу PDF
Марина Олексіївна Агапова
Навчальний процесу масовому відкритому дистанційному курсі PDF
Володимир Миколайович Кухаренко

Педагогіка вищої школи та історія педагогіки

Застосування педагогічних технологій для розвитку креативності майбутнього інженера-педагога PDF
Тетяна Вікторівна Яковенко
Аналіз науково-публіцистичних праць Я. П. Ряппо PDF
Аліна Ігорівна Ігнат'єва

Філософські проблеми інформаційного суспільства

Маніфестація ідентичності в Інтернеті: віртуальні проекції PDF
Надія Вікторівна Зуділіна

Проблеми формування національної еліти

Про гуманістичну спрямованість професійної підготовки майбутнього інженера PDF
Ірина Юріївна Нечепорчук
Аналітична компетентність - ключовий складник професійної компетентності майбутніх фахівців з економічної кібернетики PDF
Людмила Петрівна Половенко
Розвиток індивідуального стилю діяльності менеджера в процессі професійної підготовки PDF
Євгенія Вячеславівна Воробйова