№ 3 (2012)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Педагогіка вищої школи та загальна педагогіка

Г.О. Кононова ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСВІТНІ СТАНДАРТИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ PDF
Ганна Олександрівна Кононова
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІ Ї PDF
Андрій Іванович Черкашин
ВПЛИВ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА РОЗВИТОК ЕФЕКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Лілія Олександрівна Рябченко

Проблеми професійної підготовки інженерів

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Ірина Миколаївна Друзь
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО- КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З АВІОНІКИ PDF
Наталія Вікторівна Глушаниця
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЛОВИХ ІГОР PDF
Людмила Володимирівна Штефан, Олена Олександрівна Романовська
ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІ Ї ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Ніна Вікторівна Підбуцька, Олена Миколаївна Курявська

Психологічні особливості професійної діяльності фахівців

ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА-ТРЕНЕРА PDF
Анастасія Євгенівна Книш
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ВІДПОВІДНО ДО ПРОВІДНОГО ТИПУ ЇХНЬОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Олена Давидівна Научитель, Юрій Іванович Гулий, Ірина Геннадіївна Васильєва

Інноваційні підходи у професійній підготовці фахівців

КОНЦЕПЦИЯ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ PDF
Валентин Миколайович Кобець
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ВЧИТЕЛЯ PDF
Сергій Олександрович Микитюк
ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ PDF
Вікторія Вікторівна Орел
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Олександр Георгыйович Романовський

Духовність і культура

КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ МАТЕРІ Й ДИТИНИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЇЇ ОБДАРОВАНОСТІ PDF
Валентин Васильович Рибалка