№ 4 (2011)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Психологія освіти

Концептуальный психолого-педагогический подход к развитию психологии личности студента в учебно- воспитательном процессе технического университета PDF
Oleksandr Romanovskiy
Биологические функции эмоций PDF
Vyacheslav Kudіn
Психологічна резистентність спортсмена при його підготовці до постспортивного життя PDF
Timur Arabadgi, Aleksandr Ponomaryov
Про психологічний алгоритм аналізу особистісних особливостей студентів як майбутніх фахівців PDF
Boris Furmanets

Філософія освіти

Трансформація сучасного простору освіти: тенденції та пріоритети PDF
Olena Marchenko
Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків освітніх послуг PDF
Nataliya Avshenyuk

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Результати дослідження сформованості інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів PDF
Liydmila Shtefan
Analysis of criterions of formation evaluation of professional competence in mathematical modelling of the future engineers-mathematicians PDF
Nataliya Severyna
Вибір способів формування змісту підвищення кваліфікації викладачів технічних дисциплін PDF
Nataliya Bryukhanova, Marina Rogulina
Роль корпоративної культури у підвищенні якості підготовки студентів-менеджерів вищого технічного навчального закладу PDF
Victoria Shapolova

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІКИ

Категорія духовно-морального виховання учнівської молоді в історії вітчизняної педагогічної думки PDF
Victoria Vorozhbit

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Забезпечення фізичного здоров’я різних верств населення – основна соціальна функція фізичної культури PDF
Vasiliy Sutula