№ 2 (2018)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Svetlana Reznik, Ludmila Djachenko
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОУЧИНГОВОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ "МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ" PDF
Anastasiia Knysh
ЗМІСТ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕТАПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Olena Ilienko

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Olena Romanovska
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Andrew Cherkashin, Tatyana Hrytsayenko
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Tetyana Hura, Boris Furmanets

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА PDF
Olexandr Ponomariov, Olga Kvasnyk, Yuliia Chala
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК УМОВА ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Maxim Cheremsky

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

УПРОВАДЖЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТАКТИЧНИМ (ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИМ) ДИСЦИПЛІНАМ PDF
Eduard Kochanov, Gennadiy Zmiivskiy
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН У СТУДЕНТІВ ПСИХОЛОГІВ PDF
Yulia Demidova, Hulnara Shakhova