№ 2 (2012)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Психолого-педагогічні умови управлінської діяльності

ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК У СФЕРІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Станіслав Федорович Артюх

Гуманітарно-технічна еліта : проблеми формування і розвитку

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ PDF
Тетяна Олександрівна Бутенко
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Володимир Григорович Фотинюк
ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ PDF
Олена Володимирівна Попова

Психологічні проблеми освіти

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З УРАХУВАННЯМ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ PDF
Борис Іванович Фурманець
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕНЕРА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ МЕТОДОМ ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ PDF
Галина Вікторівна Попова

Формування професійної компетентності

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИК НАВЧАННЯ У МАГІСТРАНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Ольга Анатоліївна Ігнатюк
СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF
Тетяна Богданівна Лупиніс

Педагогічні проблеми освіти

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ PDF
Марина Вікторівна Канівець
МОДЕЛІ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Наталія Валеріївна Корольова
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА СЬОГОДНІ І ПРОБЛЕМА ЇЇ ПОДАЛЬШОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ PDF
Клариса Іванівна Кузьміна, Валерій Миколайович Онопрієнко, Микола Савович Козак, Тетяна Михайлівна Сьомик, Тетяна Андріївна Андон
ВИЯВЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТА ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ PDF
Вячеслав Михайлович Олексенко
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОБЛЕМНОЇ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Олена Олександрівна Романовська

Філософія освіти і культури

ФІЛОСОФІЯ СПІЛКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Олександр Семенович Пономарьов
КАТЕГОРІЯ МОТИВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ: ПРОБЛЕМА ОЗНАЧЕННЯ ТА ЕТИЧНОЇ ДІЄВОСТІ PDF
Олеся Євгенівна Смолінська
КУЛЬТУРОТВОРЧА МІСІЯ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ PDF
Михайло Іванович Вишневський