№ 2 (2020)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТРОЛОГІВ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Nadiia Bielikova, Daniil Shmatkov 3-17
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ- БІОТЕХНОЛОГІВ PDF
Olena Romanovska, Yulia Azarenko 18-32
ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ PDF
Yulia Demidova, Elena Tverytnykova, Olena Khikhlo 33-44

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ЗА ДОПОМОГОЮ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН З СПОСОБІВ ЇЇ ОЦІНКИ PDF
Olexandr Romanovskiy, Valentyna Mykhajlychenko, Yaroslav Opanasenko 45-55
СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ КЕРІВНИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF (English)
Marina Lanskih, Zhanna Bogdan 56-65
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДУ ГРАФІЧНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ ПІД ЧАС ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ PDF
Viktoria Shapolova 66-79

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

ТЕХНОЛОГІЯ КАЙДЗЕН У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ВИХОВАНЦІВ ДИТЯЧОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО КОЛЕКТИВУ PDF
Konstantin Bulaga, Natalia Kononets, Maryna Grynova 80-93
ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Artem Tiniakov, Tetiana Fedoryna, Natalia Matuzna 94-112

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ PDF (English)
Dmytro Kozlov 113-124
УМОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ PDF
Ol'ha Yeromenko 125-135