№ 1 (2016)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ДИСКУРС ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТАХ ВАСИЛИЯ КРЕМЕНЯ PDF
Sergiy Kurbatov
ГУМАНІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ: PRO ET CONTRA PDF
Оlga Dolska

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

ІНСТИТУТ КОРПОРАТИВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЙОГО ДОСВІД ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЛАСИЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Svitlana Moroz, Mykhaylo Moroz
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК НЕОБХІДНОГО АСПЕКТУ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ НЖЕНЕРІВ PDF
Tetiana Gura, Iryna Ripko

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

ПОНЯТТЯ “МІСТО” У ПЛОЩИНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Leonid Machulin

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ЗБАГАЧЕННЯ ВИХОВНОГО АСПЕКТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ PDF
Kateryna Slesyk
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТАЦІЙНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ КОЛЕКТИВНИХ ВІДНОСИН PDF
Аnatolii Dontsov
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ PDF
Nataliia Rudevich
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Nataliia Severyna, Liliia Levytska

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Nina Pidbutska
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У РАННІЙ МОЛОДОСТІ PDF
Zhanna Bogdan, Тetiana Solodovnуk