№ 1 (2016)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ДИСКУРС ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТАХ ВАСИЛИЯ КРЕМЕНЯ PDF
Sergiy Kurbatov 3-12
ГУМАНІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ: PRO ET CONTRA PDF
Оlga Dolska 13-21

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

ІНСТИТУТ КОРПОРАТИВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЙОГО ДОСВІД ДЛЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЛАСИЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Svitlana Moroz, Mykhaylo Moroz 22-31
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК НЕОБХІДНОГО АСПЕКТУ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ НЖЕНЕРІВ PDF
Tetiana Gura, Iryna Ripko 32-41

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА

ПОНЯТТЯ “МІСТО” У ПЛОЩИНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Leonid Machulin 42-47

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ЗБАГАЧЕННЯ ВИХОВНОГО АСПЕКТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ АКСІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ PDF
Kateryna Slesyk 48-54
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТАЦІЙНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ КОЛЕКТИВНИХ ВІДНОСИН PDF
Аnatolii Dontsov 55-64
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОСИСТЕМ PDF
Nataliia Rudevich 65-74
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Nataliia Severyna, Liliia Levytska 75-83

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Nina Pidbutska 84-94
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У РАННІЙ МОЛОДОСТІ PDF
Zhanna Bogdan, Тetiana Solodovnуk 95-102