№ 4 (2012)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Духовно-моральне виховання особистості

МАСС-МЕДИА И МОДУСЫ СОЦИАЛЬНОГО ТЕЛА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ, СЕЛЕБРИТИ- И РЕЛИГИОЗНЫЙ МЕДИАСПЕКТАКЛЬ PDF
Олександр В’ячеславович Голозубов
ГУМАНІСТИЧНІ РИСИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Артем Олександрович Тіняков
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ УЧИТЕЛЯ І УЧНІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ (ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Вікторія Вікторівна Ворожбіт

Психологія особистості

СОЦІОМЕТРИЧНА ПОПУЛЯРНІСТЬ Й ІНТЕЛЕКТ ДІВЧАТОК ТА ХЛОПЧИКІВ ОЧИМА ВЧИТЕЛЯ МОЛОДШИХ КЛАСІВ PDF
Юлія Азгатівна Гімаєва
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ВАЖЛИВОГО СКЛАДНИКА ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ АСПІРАНТІВ PDF
Тетяна Григорівна Фелькель
КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР'ЄРИ: РІВЕНЬ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ PDF
Людмила Миколаївна Карамушка
THE PECULIARITIES OF SELF-DETERMINATION OF FUTURE ENGINEERS WITH DIFFERENT CAREER ORIENTATION=ОСОБЛИВОСТІ САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ІЗ РІЗНОЮ КАР'ЄРНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ PDF
Ірина Євгенівна Штученко

Професійний розвиток суб’єктів освітнього процесу

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДНИКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Наталія Олександрівна Брюханова
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПРАВОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЧЕРЕЗ ЗМІСТ ПРАВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Сергій Олександрович Микитюк
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ГРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ PDF
Надія Олегівна Постригач

Інновації в професійній підготовці сучасних фахівців

ІГРОТЕХНІЧНІ ВМІННЯ: ЗМІСТ І ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Ія Володимирівна Гордієнко-Митрофанова
НАДІЙНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ PDF
Олександр Геннадійович Колгатін

Філософія освіти

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА РОЛЬ КОНЦЕПТІВ У НАУЦІ ТА ОСВІТІ (ДО ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ТЕХНОСФЕРИ) PDF
Ольга Олексіївна Дольська
КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ КАТЕГОРІЙ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Олександр Семенович Пономарьов
Г.С. СКОВОРОДА І СУЧАСНИЙ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС PDF
Владислава Вікторівна Ткаченко