№ 2 (2014)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Використання сучасних технологій навчання у ВНЗ PDF
Roman Hurevych
Сучасні педагогічні технології навчання дорослих PDF
Maiia Kademіia

Філософія освіти

ДУХОВНІСТЬ У СИСТЕМІ ФІЛОСОФІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF
Oleksandr Ponomarov
КОНЦЕПЦІЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ Е. БОНО ЯК ОСНОВА АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ PDF
Ludmyla Shtefan
Психопедагогіка як предмет наукового інтересу PDF
Ludmyla Diachenko

Дидактичні аспекти формування майбутніх фахівців у вищій школі

Дидактичні особливості формування готовності до науково-педагогічної діяльності магістрантів спеціальності “Педагогіка вищої школи” PDF
Olha Ihnatiuk
Мистецькі аспекти в підготовці майбутнього вчителя Технологій PDF
Vitalii Boichuk

Інновації у підготовці сучасних педагогічних кадрів

Державне управління розвитком професійного потенціалу науково-педагогічних кадрів: аналіз стану та напрями стимулювання PDF
Volodymyr Moroz
Інноваційні аспекти професійного розвитку вчителів в італії PDF
Nadiia Postryhach

Психологія особистості

Професійно важливі якості в контексті професіоналізму керівника правоохоронних органів України PDF
Yuliia Boiko-Buzyl
Успішність вирішення завдань творчого характеру студентами-економістами з різним рівнем креативності PDF
Iryna Vasylieva, Yurii Hulyi, Olena Nauchytel

Проблеми та тенденції професійного розвитку фахівців

Шляхи формування духовності у студентів PDF
Mariia Henkina