№ 1 (2014)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Методологія і логіка науково-дослідних робіт

Відкриті web-орієнтовані системи моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень PDF
Valerii Bykov, Oleg Spirin, Liliia Luparenko 3-25

Філософія освіти

Сутнісні характеристики сучасного стану розвитку теорії адаптивного управління в освітніх системах PDF
Oleksandr Romanovskyi, Mykola Chebotarov 26-33
Науковий дискурс про транснаціональну вищу освіту як соціально-педагогічне явище PDF
Natalia Avsheniuk 34-49

Стратегічні напрями розвитку вищої школи

Стратегія розвитку організаційної культури вищого навчального закладу PDF
Larysa Sushchenko 50-56

Психологія особистості

Визначення особистості та суспільно-…-особистісна орієнтація професійної підго-товки й інтелектуальної праці психологів і педагогів PDF
Valentyn Rybalka 57-68
Сучасні освітні парадигми формування особистості працівників органів внутріш-ніх справ у вищих навчальних закладах міністерства внутрішніх справ україни PDF
Andrii Cherkashyn 69-77
Subjective assessment of satisfaction with professional activity of teachers of higher tech-nical educational establishment PDF
Zhanna Bohdan 78-83
Структура особистісної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів-тренерів PDF
Anastasiia Knysh 84-91

Дидактичні та методичні аспекти формування особистості

Психолого-педагогические аспекты процесса развития личности PDF
Valentyna Mykhailychenko, Larysa Gren 92-99
Загальні показники участі харків'ян в олімпійських іграх у 1952-2012 роках PDF
Volodymyr Labskir, Albert Liubiiev, Natalia Boreiko, Oleksii Yushko, Artem Tiniakov 100-113
Шляхи розвитку особистості майбутнього спеціаліста PDF
Liliia Riabchenko 114-120
Формування особистості майбутніх інженерів-педагогів у процесі самостійної робо-ти з педагогічних дисциплін PDF
Tetiana Finohieieva 121-131

Інновації у підготовці сучасних фахівців

Управленческая подготовка как компонент профессионального образования студентов факультета психологии: инновационные технологии PDF
Maryna Lanskikh 132-138

Методологія педагогіки у сучасній освіті

Личностный подход в изучении готовности будущих менеджеров к профессио-нальной деятельности PDF
Valentyn Kobets 139-147