№ 3 (2015)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Організаційно-педагогічні умови формування професійної майстерності майбутніх фахівців

A future specialist’s readiness for professional activity and the role of context learning in its formation PDF
Oleksandr Romanovskyi, Valentyna Mykhailychenko 3-8
Роль особистості педагога в ефективній підготовці майбутніх професіоналів PDF
Yulia Chebakova 9-13
Дослідницька культура майбутнього інженера-педагога в контексті гуманізації вищої професійної освіти PDF
Victoriia Kovalska 14-21
Гендерні особливості професійного становлення особистості студента PDF
Natalia Miloradova, Natalia Movmyga 22-32

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

Концепція освіти з безпеки PDF
Viacheslav Kudin, Vasyl Biehun, Victor Hrechaninov, Olha Yatsiuk 33-44
Проблеми соціальної та екологічної безпеки життя і діяльності як чинник якості інженерної освіти PDF
Yuliia Demidova 45-49
Комунікативна взаємодія – складник професійної компетен-тності науково-педагогічних кадрів PDF
Alevtyna Molchanova 50-56
Чинники, що визначають особливості саморегуляції психічних станів спортсменів-баскетболістів PDF
Yurii Panfilov, Anton Rochniak 57-63

НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ

Педагогічне моделювання: стан і тенденції розвитку PDF
Natalia Briuhanova 64-71
Інформаційні технології у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів PDF
Maryna Agapova 72-79
Дидактичні особливості викладання дисципліни “Фізична культура та психофізіологічний тренінг” магістрантам спеціальності “Педагогіка вищої школи” PDF
Olha Ihnatiuk 80-86
Науково-організаційні засади та чинники доцільності вико-ристання систем веб-конференцій як новітніх електронних засобів навчання PDF
Olga Slovinska 87-92

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА

Феномен лідерства у просторі соціальних цінностей PDF
Oleksandr Ponomarov 93-101
Місце і роль трудового потенціалу ВНЗ у формуванні та розвитку національної гуманітарно-технічної еліти: державно-управлінський аспект PDF
Svitlana Moroz 102-110