№ 4 (2013)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Філософія освіти

Історична ґенеза теоретичного дискурсу університету PDF
Sergii Kurbatov
Філософія діалогу в педагогічному спілкуванні PDF
Oleksandr Ponomarov
Hermeneutic task of pedagogy PDF
Svitlana Reznik

Актуальні проблеми підготовки сучасних фахівців

Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери в росії PDF
Tetyana Branitska
Відображення фундаментальних видів професійної діяльності фахівця у галузі про-грамної інженерії в циклі математичних дисциплін PDF
Oksana Dubinina
Соціальні функції лідерства і його роль у професійній Діяльності сучасного спеціаліста з інформаційних технологій PDF
Bohdan Holoveshko
Активні методи навчання та їхня роль у психолого-педагогічній підготовці майбу-тніх магістрів військово-соціального управління PDF
Ludmyla Oliinyk
Проблеми гуманізації вищої школи в україні PDF
Victoria Orel

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Самоконтроль і самооцінка як складники Навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогі-чних дисциплін PDF
Maryia Ahapovа
Методологічний аспект соціально-педагогічної діяльності PDF
Olena Budnyk
Вимоги до педагога професійного навчання нової генерації PDF
Tetiana Yakovenko

Методологія педагогіки у сучасній освіті

Системність як основа формування моральної культури майбутніх учителів у процесі сімейного виховання PDF
Anatoliy Dontsov
Реалізація ресурсного підходу в системі педагогічної підготовки майбутніх учителів: світовий досвід PDF
Sergii Мykytiuk

Психологія особистості

Психологія досягнення успіху як напрям розвитку конкурентоспроможності май-бутніх іт-фахівців PDF
Tetyana Hura
Актуальний психоемоційний стан кризисних сімей, розлучених жінок та жінок зі звичайних сімей PDF
Olena Falova