№ 3 (2016)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ЛІДЕРСТВА ЯК ПЕРСПЕКТИВА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ PDF
Olexandr Romanovskiy, Olga Kvasnyk, Victoria Shapolova 3-15
СТОРІТЕЛЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ PDF (English)
Galina Popova, Nataliia Sereda 16-22
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ВИХОВАННІ НАВИЧОК ЛІДЕРСТВА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Артем Тіняков 23-32
МОТИВ СТАТУСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЙОГО МІСЦЕ В РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У СУСПІЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ PDF (English)
Svitlana Moroz, Yuliia Chala 33-42

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ- ЕЛЕКТРИКІВ В УКРАЇНІ PDF
Yulia Demidova, Olena Tverytnykova 43-51
КОНЦЕПЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЛЬЩІ PDF
Nataliia Yevtushenko 52-60
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ З ПСИХОЛОГІЇ PDF
Irina Khavina 61-68

ІННОВАЦІЙНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПРО ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛАДАЧІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ PDF
Olexandr Romanovskiy, Svetlana Reznik 69-79
МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-МЕХАНІКА В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Olga Ignatyuk, Oksana Panchenko 80-94
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: НОВІТНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Andrii Girnyak, Vitalii Biskup 95-105
ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНЬОГО ФАХІВЦЯ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Zinaida Chervanyova 106-118
ВПЛИВ ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ У ВИЩІЙ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ В УКРАЇНІ PDF
Tetiana Panyok 119-132