№ 3 (2016)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

Modernizing of the content of leadership structure as a perspective to increase competitiveness level of a future specialist PDF
Olexandr Romanovskiy, Olga Kvasnyk, Victoria Shapolova
STORYTELLING AS AN INSTRUMENTAL COMPONENT OF SELF-PRESENTATION IN BUSINESS COMMUNICATION PDF (English)
Galina Popova, Nataliia Sereda
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ВИХОВАННІ НАВИЧОК ЛІДЕРСТВА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Артем Тіняков
THE MOTIF OF THE STATUS OF PROFESSIONAL ACTIVITY AND ITS PLACE IN THE DEVELOPMENT OF LABOR POTENTIAL AT UNIVERSITIES IN THE PUBLIC-ADMINISTRATIVE PERSPECTIVE PDF (English)
Svitlana Moroz, Yuliia Chala

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ- ЕЛЕКТРИКІВ В УКРАЇНІ PDF
Yulia Demidova, Olena Tverytnykova
КОНЦЕПЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПОЛЬЩІ PDF
Nataliia Yevtushenko
ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ З ПСИХОЛОГІЇ PDF
Irina Khavina

ІННОВАЦІЙНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ПРО ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛАДАЧІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ PDF
Olexandr Romanovskiy, Svetlana Reznik
МОДЕЛЮВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-МЕХАНІКА В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Olga Ignatyuk, Oksana Panchenko
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: НОВІТНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Andrii Girnyak, Vitalii Biskup
ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНЬОГО ФАХІВЦЯ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Zinaida Chervanyova
ВПЛИВ ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ У ВИЩІЙ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ В УКРАЇНІ PDF
Tetiana Panyok