№ 4 (2017)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ PDF
Olexandr Romanovskiy, Tetyana Goncharenko 3-16
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ PDF
Olexandr Ponomaryov, Olga Kvasnyk 17-29
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ БАКАЛАВРІВ З ПСИХОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Svetlana Reznik, Irina Khavina 30-40

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ: МОДЕЛЬ ТА СТРУКТУРА PDF
Nina Pidbutska 41-51
КОНЦЕПТУАЛЬНА ЦІЛІСНА СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У СИСТЕМІ СУДДІВСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Larisa Zueva 52-66

ФІЛОСОФСЬКІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ТРАНСФОРМАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Sergiy Kurbatov 67-78
ПИТАННЯ МЕТАФОРИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТ РУЙНАЦІЇ МЕТАФІЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ PDF
Оlga Dolska 79-88

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНІВ ЛІДЕРСТВА, УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ЛІДЕРСТВА ТА ЙОГО РОЛЬ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ PDF
Valentina Mikhailichenko 89-98
ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Oleg Diegtiar, Alexander Nepomnyashchyy 99-108
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Viktoriia Bondarenko 109-118