№ 4 (2020)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІ

ПЕДАГОГІЧНА АКМЕ-ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ЛІДЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF (English)
Oksana Dubinina, Olha Ihnatiuk, Nataliia Sereda 3-13
РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЗМІСТУ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF
Natalia Yevtushenko 14-22
ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ PDF (English)
Iryna Kostyria, Alina Fandieieva 23-40

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗМІСТУ

ВЗАЄМОЗВЯЗОК САМООЦІНКИ І ВПЕВНЕНОСТІ У СОБІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗВО ТА СПОСОБИ ЇХ АКТИВІЗАЦІЇ PDF (English)
Olexandr Romanovskiy, Tetiana Hura, Valentyna Mykhailychenko 41-50
ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ PDF
Larysa Hren' 51-63

ФІЛОСОФСЬКІ, АНТРОПОЛОГІЧНІ ТА ЗАГАЛЬНОМЕТОДИЧНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ЕФЕКТИВНА ЕКСПЕРТИЗА ПУБЛІКАЦІЙ ЯК ЗАПОРУКА ЯКОСТІ НАУКОВИХ ВИДАНЬ PDF
Olga Pinchuk, Iryna Malytska 64-80
СВІТОГЛЯДНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЛОСОФІЇ У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ PDF
Ganna Korzh 81-90

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ-ЛІДЕРА У STEAM-ОРІЄНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Nataliia Soroko 91-104
МОБІЛЬНІ ІНТЕРНЕТ-ПРИСТРОЇ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНЦІЇ ІЗ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Yevhenii Modlo, Serhiy Semerikov, Oksana Markova 105-120
МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Viktor Dem'ianenko 121-130