№ 3 (2014)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Педагогічні проблеми освіти

Програми подвійного диплома: моделі та перешкоди в їх реалізації у межах національної системи вищої освіти PDF
Oleksandr Romanovskyi, Volodymyr Moroz
Деякі проблеми розвитку вищої освіти України PDF
Yurii Panfilov
Виховання творчої особистості в системі професійної підготовки майбутніх інженерів PDF
Oleksandr Ponomarov, Maksym Cheremskyi
Педагогічна фасилітація - механізм розвитку лідерського потенціалу студентів в умовах технічного університету PDF
Tetiana Hura
Педагогика и ораторское искусство PDF
Zinaida Chervanova
Аналіз результатів експериментальної роботи з формування готовності спортсменів до професійного самовизначення після закінчення спортивної кар'єри PDF
Tymur Arabadzhy

Філософія освіти

Праксеологія творчості у розвитку особистості: синергетичний підхід PDF
Lidiia Tkachenko
Гомеостатизм в організації функціонування культурно-освітнього простору педагогічного університету PDF
Olesia Smolinska
Формування особистості нового типу в контексті сучасної філософії освіти PDF
Sergii Kostiuchkov
Формування світогляду майбутніх інженерів-керівників з позицій теорії духовного лідерства PDF
Nataliia Sereda

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Наука соціального управління в системі професійної підготовки PDF
Oksana Haievska
Профессиональное самосознание будущих психологов в условиях выбора специализации PDF
Halyna Popova

Сучасні технології навчання

Аналіз особливостей розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів правознавства PDF
Olena Shestopaliuk

Історія освіти

Виникнення і розвиток економічної освіти в російській імперії кінця XVII-XVIII ст PDF
Yuliia Oliinyk