№ 3 (2013)

Теорія і практика управління соціальними системами

Зміст

Філософія освіти

Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний синтез PDF
Vasiliy Kremen
Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства PDF
Oleksandr Romanovskiy, Nataliia Sereda
Особистість у парадигмі синергетики: філософсько-освітній тезаурус PDF
Lidiia Tkachenko
Особенности формирования научного языка в современном образовательном процессе PDF
Olha Dolska

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітні реформи: освітологічний контекст PDF
Svitlana Sysoieva
Соціологічний вимір модернізації вищої освіти PDF
Vil Bakirov
Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти PDF
Oleksandr Meshchaninov

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Важные тенденции в профессиональной деятельности преподавателей высшей школы PDF
Andrii Sushchenko
Формування готовності до педагогічної діяльності аспірантів технічного університету як одне із завдань Центру сучасних педагогічних технологій PDF
Olha Ihnatiuk
Шляхи підвищення якості науково-педагогічних кадрів PDF
Vita Ilchuk, Alla Kolomiiets

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

Творческая самореализация личности преподавателя в педагогической деятельности: культурологический аспект PDF
Illia Isaiev
Діяльність викладача в умовах глобалізації освітнього простору PDF
Tetiana Sushchenko
Педагогічна майстерність як домінантний складник педагогічної дії PDF
Oleksandr Lavrinenko

Методологія педагогіки у сучасній освіті

Визначення сутності онтоінвайронментальної педагогіки PDF
Lidiia Necheporenko
“Технология” в контексте образов и смыслов фундаментальной категории “образование” PDF
Evgeniy Belozertsev

Інновації у підготовці сучасних фахівців

Інноваційні моделі навчання в діяльності вищих навчальних закладів PDF
Oleksandr Shestopaliuk
Використання інтерактивних технологій навчання PDF
Maiia Kademіia